Sludinājums

Par kustamās mantas atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē
ar lejupejošu soli
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
2. Izsole notiks šī gada 7.decembrī plkst.14.00 pēc adreses: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
3. Kustamās mantas raksturojums:
3.1. valsts reģistrācijas numurs – GB2986, 1.reģistrācijas gads – 1999.; sēdvietu skaits – 5; noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) – 342 516 km; krāsa – gaiši pelēka; motora tips – benzīndzinējs;
3.2. atrašanās vieta – Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
4. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, no šī gada 19.novembra līdz 7.decembrim darba dienās no plkst.8.00-12.00; 12.30-16.30 pie lietvedes, tālr.:64644633. Kontaktpersona Arvīds Dunskis, tālr.28378899.
5. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles nolikums VOLVO S 80