Bērzgales muzejā tiek restaurētas Antona Rupaiņa mēbeles

Rupaiņa mēbeles

krasainais_logo kkF

     Bērzgalē rakstnieka Antona Rupaiņa muzejs pastāv jau 27 gadus. Priekšmeti muzejam dāvināti, ar dažādu saglabātības pakāpi. Viens no grūtākajiem uzdevumiem ir šo vēsturisko, unikālo, autentisko priekšmetu saglabāšana.
Ekspozīcijā „Rupaiņa istaba” glabājas unikālas, autentiskas 19.gs. beigu un 20. gs. sākuma mēbeles, kuras piederējušas rakstniekam Antonam Rupainim: trauku skapis, mazs skapītis, rakstāmgalds, pie kura rakstnieks strādāja, dzīvodams Latvijā. Mēbeles iegūtas rakstnieka mājās Bērzgales pagasta „Pūriskos”. Visas minētās senlietas ir ļoti sliktā stāvoklī, izņemtas no ekspozīcijas.
Ir iecerēts galveno ekspozīciju pārveidot, modernizēt, un jaunajā ekspozīcijā iekļaut kā galvenos elementus – minētās restaurētās mēbeles. Muzejā līdz šim neviens priekšmets nebija restaurēts pie profesionāliem restauratoriem.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajiem projektiem piešķirto finansējumu 2015. gada maija sākumā tika restaurēts rakstāmgalds (EUR 3500.00). Gada beigās tika restaurēts trauku skapis (EUR 2700.00). Pašlaik tiek restaurēta trešā A.Rupaiņa mēbelēm – mazais skapītis (EUR 1 000.00). Restaurācijas darbus veic SIA “Intarsija”.
Restaurēto rakstāmgaldu un trauku skapi iespējams apskatīties A.Rupaiņa muzejā.

Muzeja vadītāja Olga Pekša