Bērzgales pagasta pārstāvji viesojas Kubulu pagasta svētkos

 SAM_1104      Lai gan 9.septembra rīts ausa apmācies un solīja kārtējo lietaino dienu, Bērzgales pagasta komanda āva kājas ceļam, lai piedalītos Balvu novada Kubulu pagasta svētkos.

Kubulos svētki iesākās ar individuālām un komandu sporta aktivitātēm zemessargu vadībā, kurās godalgotas vietas saņēma arī bērzgalieši. Bērzgales meitenes ne vien sportoja, bet bija tik drosmīgas, ka uzdrošinājās minēt krustvārdu mīklu par Kubulu pagastu un saņēma balvu kā godīgākās dalībnieces. Jāpiebilst, ka bērzgaliešiem tika uzticēts svarīgs pienākums – vārīt draudzības zupu svētku dalībniekiem. Par aizdaru zupai parūpējās vietējais mednieku kolektīvs. Savukārt bērzgalieši zupai pievienoja arī savu, pēc īpašas receptes gatavotu “Bieržgaļa zupys cymusu”. Kopīgiem spēkiem vārītā zupa izdevās lieliska.

            Pēc sportošanas un pusdienām Kubulu pagasts bērzgaliešiem noorganizēja Balvu muzeja apmeklējumu.

Bet vakarpusē Kubulu kultūras namā notika pilngadības svētki. Tajos ar saviem priekšnesumiem uzstājās mūsu līnijdeju grupa “Gingerry”.

Dienas un svētku noslēgumā kājas izlocījuši ballē, gandarīti par paveikto, saņēmuši Kubulu pagasta pateicību par piedalīšanos svētkos un iecerēm par turpmāko sadarbību, bērzgalieši devās mājās.

Jāpiebilst, ka tā nav pirmā tikšanās ar Kubulu pagasta pārvaldes darbiniekiem un iedzīvotājiem. Pirms dažiem gadiem abi pagasti apmainījās ar pieredzes apmaiņas braucieniem.

Pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis izsaka pateicību Bērzgales komandai: meitenēm – dejotājām un sportistēm, sporta organizatoram Oļegam, šoferim Ivaram, bibliotēkas vadītājai Rutai, kultūras nama vadītājai Dailai, jaunatnes lietu speciālistei Ilzei, kā arī dalībnieku vecākiem un ģimenēm par atbalstu.

Bērzgales kultūras nama vadītāja D.Ekimāne

Foto I. Čudare, Kubulu pagasta arhīvs

Bildes skatīt galerijā