Bērnu svētki Bērzgalē aizvadīti

28.maijā Bērzgales kultūras namā uz svētkiem pulcējās bērni no Bērzgales un Lendžu pagastiem.

Šogad jautras un radošas aktivitātes bērniem piedāvāja jautrā ķepaiņi Māršals un Skaija.

Svētki sākās ar sapazīšanos un jautrām dejām. Darbojoties jautrās atrakcijās, spēlēs un rotaļās, laiks pagāja nemanot. Tiem, kuri nevēlējās darboties ar pasaku tēliem, kultūras nama pagalmā bija iespēja zīmēt uz asfalta vai spēlēt lielās spēles “Cirks”, “Riču raču” un citas. Ikviens gribētājs tika arī pie gleznojuma uz sejas. Lasīt tālāk “Bērnu svētki Bērzgalē aizvadīti”


Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums ”Ar vasaru saujā”

1. jūnijā – Bērnu aizsardzības dienā, pie jauniešu centra pulcējās bērni, lai kopīgi pavadītu pēcpusdienu. Tika spēlētas dažādas spēles, zīmēts ar krītiņiem uz asfalta, baudīti saldumi. Bērni sacentās gan Riču raču, gan Cirks spēlēs, meta lidojošos šķīvīšus, spēlēja biljardu, galda un gaisa hokeju. Noslēgumā izmēģināja veiklību Tvister spēlē. Lasīt tālāk “Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums ”Ar vasaru saujā””


Muzeju nakts Bērzgalē

   Muzeju nakts tradīcija sākās 1997. gadā Francijā, bet Latvijā Eiropas muzeju nakts norisinās kopš 2005. gada. Līdz ar tradicionālajām ekspozīcijām notiek arī dažādi īpaši pasākumi – radošās darbnīcas, koncerti, teātra uzvedumi. Šogad Muzeju nakts vienojošā tēma ir Radīšana- tā ir jaunrade, radīšana, prasmju saglabāšanu, tāpēc  tika piedāvātas vairākas aktivitātes. Viena no tām bija konditorejas meistardarbnīca

“Latgaliešu un ukraiņu kulinārais mantojums”.  Bērzgalē no seniem laikiem ir  bijušas izkoptas ēdienu gatavošanas un mājturības tradīcijas. Pagājušā gadsimta 30-jos gados tika organizēti mājturības un ēdienu gatavošanas kursi, kuros piedalījās pasniedzēji, lai dalītos ar Kaucmindes skolā iegūtajām zināšanām. Vietā, kur tagad atrodas Bērzgales kultūras nams bija Ankipāna veikals- kafejnīca “Gambija”, kur varēja iegādāties un nobaudīt garšīgas kūkas un pīrāgus. Tradīcijas tiek turpinātas. IK “Lauku garša” un ukraiņu draugi mūs iepazīstināja ar kūku un prjaņiku tapšanas procesu, bet dekorēšanas procesā piedalījās visi pasākuma dalībnieki. Lasīt tālāk “Muzeju nakts Bērzgalē”


Māmiņdienas radošā darbnīca bibliotēkā

12.maijā bibliotēkas telpās rosījās, gan lieli, gan mazi. Ciemos vadīt radošo darbnīcu bija atbraukusi Līna Skutāne, kuras sirds darbs ir ziepju vārīšana un dāvanu gatavošana. Līna pastāstīja visus ziepju gatavošanas knifiņus un visi kopā gatavojām skaistas, smaržīgas ziepes. Katra māmiņa māmiņdienā tika pie pašu bērnu gatavotām, skaisti iesaiņotām dāvaniņām. Katra ziepīte bija ar lava vēlējumiem. Lasīt tālāk “Māmiņdienas radošā darbnīca bibliotēkā”


“Kultūrai ārpus telpām”.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Kultūrai ārpus telpām”.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes pagastu kultūras centru vajadzībām tika iegādāti saliekamie krēsli, soli, kā arī aktīvās skandas. Saliekamās mēbeles, galvenokārt, paredzētas, pasākumiem ārtelpā. Aktīvās skandas paredzēts novietot stacionāri Bērzgales kultūras nama koncertzālē. Lasīt tālāk ““Kultūrai ārpus telpām”.”