Radošā darbnīca ”Svece Latvijai” bibliotēkā

 3.novembra pēcpusdienā radoši darbojāmies bibliotēkā. Pie mums viesojās ”DEMa” darbnīcas vadītāja Līna Skutāne, kas mācīja gatavot divu veidu sveces. Pirmā svecīte tika lieta no sojas vaska sirds formā, kuru līmējām uz speciāla tematiski noformēta kartona. Uz kartona katrs dalībnieks rakstīja savu vārdu un vēlējumu Latvijai. Otra svece tika satīta no smaržīga bišu vaska. Par godu valsts svētku tuvošanās datumam, tematika bija izvēlēta atbilstoši – sarkanbaltsarkana. Kopā tika salietas un satītas 50 sveces. Lai skaisti svētki un sveces ienes Jūsu mājās siltumu. Lasīt tālāk “Radošā darbnīca ”Svece Latvijai” bibliotēkā”


“Bērnu priekam un aktīvai atpūtai”

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Bērnu priekam un aktīvai atpūtai”.

Projekta mērķis ir palielināt Nautrēnu apvienības potenciālu un pievilcību, uzlabojot pagastu sabiedrisko infrastruktūru ar mūsdienu prasībām atbilstošiem rotaļu laukumiem bērniem.

Projekta kopējās izmaksas ir 37 694,76 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 33925,28 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 3769,48 EUR. Lasīt tālāk ““Bērnu priekam un aktīvai atpūtai””


Bērzgales jaunieši ciemojas ”Griķu rezidencē”

4.oktobra vakarā kopā ar jauniešiem devāmies nelielā ekskursijā uz Ilzeskalnu. Savā zemnieku saimniecībā ”Liepkalni” darbojas un strādā jauni, aktīvi un uzņēmīgi saimnieki. Jauniešiem bija iespēja apskatīt visus procesus un apstrādes iekārtas. Smelties idejas un iedvesmoties palikt un strādāt savā novadā. Jaunuzbūvētajā ”Griķu rezidencē” Saimniece mums pastāstīja sīkāk par darbību un ražotajiem produktiem. Jaunieši cepa gardas vafeles un iejutās mazo uzņēmēju lomās, izdomājot savus inovatīvus produktus. Lasīt tālāk “Bērzgales jaunieši ciemojas ”Griķu rezidencē””