Bērzgales pamatskolas riteņbraukšanas pulciņam ir jauni velosipēdi

20151119_132603   Bērzgales pamatskola oktobrī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātā konkursa par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm iesniedza projektu “Brauc droši!”. Projekts guva atbalstu un finansējumu EUR 550.00. Bērzgales pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir EUR 50.00. Par iegūtajiem līdzekļiem ir iegādāti trīs velosipēdi skolas riteņbraukšanas pulciņam.
Bērzgales pamatskolā jau ceturto gadu darbojas riteņbraukšanas pulciņš. Pulciņā aktīvi darbojas 3.-6. kalšu skolēni. Lasīt tālāk “Bērzgales pamatskolas riteņbraukšanas pulciņam ir jauni velosipēdi”


Sludinājums

Par kustamās mantas atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē
ar lejupejošu soli
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
2. Izsole notiks šī gada 7.decembrī plkst.14.00 pēc adreses: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
3. Kustamās mantas raksturojums:
3.1. valsts reģistrācijas numurs – GB2986, 1.reģistrācijas gads – 1999.; sēdvietu skaits – 5; noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) – 342 516 km; krāsa – gaiši pelēka; motora tips – benzīndzinējs;
3.2. atrašanās vieta – Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
4. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, no šī gada 19.novembra līdz 7.decembrim darba dienās no plkst.8.00-12.00; 12.30-16.30 pie lietvedes, tālr.:64644633. Kontaktpersona Arvīds Dunskis, tālr.28378899.
5. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles nolikums VOLVO S 80


Sludinājums

Bērzgales pagasta pārvalde aicina darbā grāmatvedi-kasieri uz pilnu slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

*Krājumu uzskaite,

*Algu un nodokļu aprēķināšana un uzskaite,

*Kasiera pienākumi,

*Komunālo pakalpojumu un īres maksas uzskaite.

Pieteikties līdz š.g. 19.novembrim plkst.12:00.

Darba intervija notiks š.g. 19.novembrī plkst.13:00. Pieteikties pie pagasta pārvaldes vadītāja personīgi vai pa telefonu: 28378899.


PAZIŅOJUMS: 12. novembrī pl. 18.00 iedzīvotāju sapulce BĒRZGALĒ

Sapulces darba kārtībā tiks iekļauti sekojoši jautājumi:

  •  Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ziņojums par paveikto,
  • Jaunas Bērzgales pagasta konsultatīvās padomes vēlēšanas,
  • Dažādi jautājumi.

Uz sapulci Bērzgales kultūras namā tiek aicināti visi pagasta iedzīvotāji, novada vadības pārstāvji un deputāti. Iedzīvotāju sapulci organizē Bērzgales pagasta pārvalde.

Ja sapulces apmeklētājiem vajadzīgs transports, lūgums ziņot pa t:28378899, tiks nodrošināts transports (skat.2015. gada novembra “Bērzgales Ziņas”).

Bērzgales pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome