Lielais karnevāls PII

     IMG_0286 (Копировать)Kalendārs vēsta, ka sācies 2016. gads. Un liekas, ka laiks skrien vēja spārniem – te bija Jaungada svinības un karnevāls, bet nu jau nosvinēti Meteņi. Tā jau notiek, ka viens pasākums nomaina otru, tad atkal gatavojamies nākošajiem svētkiem vai kādam citam notikumam.
7. janvārī iestāde tika svinēts “Lielais Karnevāls”. Bērni visi bija ģērbušies maskās. Te varēja satikt niknos vilkus, bailīgos zaķīšus, lapsu viltnieci, fejas, raganu, kaķīšu saimi, mednieku un pat lāči un eži bija pamodušies no ziemas miega. Ar skaļu brikšķi zālē ieripoja Sniegavīri /skolotāja Vivina un Anita/ , kas aicināja visus uz rotaļām: ”Uzcelsim sniegavīru”, Sniegpārsliņu deju”, “Jautro danci”. Lasīt tālāk “Lielais karnevāls PII”


Bērzgales muzejā tiek restaurētas Antona Rupaiņa mēbeles

Rupaiņa mēbeles

krasainais_logo kkF

     Bērzgalē rakstnieka Antona Rupaiņa muzejs pastāv jau 27 gadus. Priekšmeti muzejam dāvināti, ar dažādu saglabātības pakāpi. Viens no grūtākajiem uzdevumiem ir šo vēsturisko, unikālo, autentisko priekšmetu saglabāšana.
Ekspozīcijā „Rupaiņa istaba” glabājas unikālas, autentiskas 19.gs. beigu un 20. gs. sākuma mēbeles, kuras piederējušas rakstniekam Antonam Rupainim: trauku skapis, mazs skapītis, rakstāmgalds, pie kura rakstnieks strādāja, dzīvodams Latvijā. Mēbeles iegūtas rakstnieka mājās Bērzgales pagasta „Pūriskos”. Visas minētās senlietas ir ļoti sliktā stāvoklī, izņemtas no ekspozīcijas. Lasīt tālāk “Bērzgales muzejā tiek restaurētas Antona Rupaiņa mēbeles”


Bērzgales pamatskolas riteņbraukšanas pulciņam ir jauni velosipēdi

20151119_132603   Bērzgales pamatskola oktobrī Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izsludinātā konkursa par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm iesniedza projektu “Brauc droši!”. Projekts guva atbalstu un finansējumu EUR 550.00. Bērzgales pagasta pārvaldes līdzfinansējums ir EUR 50.00. Par iegūtajiem līdzekļiem ir iegādāti trīs velosipēdi skolas riteņbraukšanas pulciņam.
Bērzgales pamatskolā jau ceturto gadu darbojas riteņbraukšanas pulciņš. Pulciņā aktīvi darbojas 3.-6. kalšu skolēni. Lasīt tālāk “Bērzgales pamatskolas riteņbraukšanas pulciņam ir jauni velosipēdi”


Sludinājums

Par kustamās mantas atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē
ar lejupejošu soli
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
2. Izsole notiks šī gada 7.decembrī plkst.14.00 pēc adreses: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
3. Kustamās mantas raksturojums:
3.1. valsts reģistrācijas numurs – GB2986, 1.reģistrācijas gads – 1999.; sēdvietu skaits – 5; noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) – 342 516 km; krāsa – gaiši pelēka; motora tips – benzīndzinējs;
3.2. atrašanās vieta – Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
4. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, no šī gada 19.novembra līdz 7.decembrim darba dienās no plkst.8.00-12.00; 12.30-16.30 pie lietvedes, tālr.:64644633. Kontaktpersona Arvīds Dunskis, tālr.28378899.
5. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles nolikums VOLVO S 80