Vides aizsardzības fonda projekti

vides projektam (Копировать)     Bērzgalē tiks īstenoti divi Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda projekti.

Martā tika saņemts apstiprinājums diviem projektiem, ko finansē Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds. Bērzgales pagasta pārvaldes projekta “Vides stāvokļa uzlabošana Bērzgales pagasta teritorijā” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot, atjaunojot un labiekārtojot Bērzgales kultūrvēsturisko objektu teritorijas. Lasīt tālāk “Vides aizsardzības fonda projekti”


Atpūtas vakars “Tiem, kam pāri…”

SAMSUNG CSC    17.aprīlī kultūras namā pulcējās seniori un ne tikai, uz atpūtas pasākumu “Tiem, kam pāri…”. Šoreiz mūsu pasākumu kuplināja Mežvidu un Zvirgzdenes pagasta pašdarbnieki un ballētgribētāji. Pasākuma ievadā jau tradicionāli pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis sveica tos pagasta iedzīvotājus, kuri aizvadītā gada laikā oficiāli tikuši pensionāru kārtā. Lasīt tālāk “Atpūtas vakars “Tiem, kam pāri…””


Šiks viesojas Ciblas tautas namā

SAMSUNG CSC     16.aprīļa pēcpusdienā netradicionālo deju grupa “Šiks” devās uz “Večerinku Eversmuižā”. Ciblas pagasta deju kopa “Everss” šajā dienā svinēja pastāvēšanas 3 gadu jubileju. Uz večerinku bija ieradušies dejotāji un dziedātāji no tuvienes un tālienes: Ciblas novada, Rēzeknes novada Ratniekiem un Bērzgales, Vārkavas novada, Bauskas novada, Preiļu novada.

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Bildes skatīt galerijā

 

 


Rīgas kauss 2016

       20160409_195312 (Копировать)

        Bērzgales dejotāji piedalījās līnijdeju olimpiādē „Rīgas kauss 2016”

Bērzgales kultūras namā darbojas divas netradicionālo deju grupas: „Šiks” un “Gingerry” atraktīvās, izdomas bagātās un neatlaidīgās deju skolotājas Anitas Turlajas vadībā. Dejotāji no pašmāju skatītājiem ir izpelnījušās atzinību, kas iedvesmoja savu dejotprasmi parādīt kompetentai žūrijai. Lasīt tālāk “Rīgas kauss 2016”


Lieldienas PII

20160329_103817 (Копировать)   Kas būtu Lieldienas ja tajās nebūtu olu, šūpoļu, jautrības un smieklu? Jā, tas viss bija. Bērni – visi bija  mazi cālīši, bet audzinātājas un auklītes bija iejutušās kukaiņu lomā, te bija gan Zirneklis, gan Lielā muša, gan Skudriņa. Jautrās spēlēs un rotaļās noritēja pasākums. Tajā noskaidroja- kam ir visskaistākā, kam vislielākā un protams, kam visstiprākā ola.  Lieti noderēja arī Lielās pagasta šūpoles, kas ļāva izšūpoties vai visiem bērniem uzreiz, jo ir ticējums- kas Lieldienās nešūpojas- to visu vasaru odi kož. Ceram, ka mūs – nē.

Bildes skatīt galerijā