PAZIŅOJUMS: 12. novembrī pl. 18.00 iedzīvotāju sapulce BĒRZGALĒ

Sapulces darba kārtībā tiks iekļauti sekojoši jautājumi:

  •  Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ziņojums par paveikto,
  • Jaunas Bērzgales pagasta konsultatīvās padomes vēlēšanas,
  • Dažādi jautājumi.

Uz sapulci Bērzgales kultūras namā tiek aicināti visi pagasta iedzīvotāji, novada vadības pārstāvji un deputāti. Iedzīvotāju sapulci organizē Bērzgales pagasta pārvalde.

Ja sapulces apmeklētājiem vajadzīgs transports, lūgums ziņot pa t:28378899, tiks nodrošināts transports (skat.2015. gada novembra “Bērzgales Ziņas”).

Bērzgales pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome


Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā

IMG_92392015.gada martā tika atbalstīti divi Bērzgales pagasta pārvaldes projekti, kas tika iesniegti Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fondam.
Projekta “Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot un labiekārtojot sabiedriski pieejamās vietas Bērzgalē. Projekta rezultātā tiks atjaunoti brīvdabas estrādes skatītāju soliņi un laipa pussaliņā un uzstādītas šūpoles pagasta centrā, kā arī tiks izzāģēti bīstamie koki Bērzgales kapsētā.
Projekta kopējā summa ir 2951.70 EUR. Lasīt tālāk “Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā”


Meirānu ezerā ir ielaisti zandartu mazuļi

IMG_9017   logo      logo2

 

Oktobrī tika īstenots Zivju fonda atbalstītais Bērzgales pagasta pārvaldes projekts “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā”.
Projekta mērķis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un makšķerēšanas organizēšanai.
Projekta rezultātā oktobrī Meirānu ezerā tika ielaisti desmit tūkstoši zandartu vienvasaras mazuļi. Tie tika iepirkti SIA “Rūjas zivju audzētava”. Lasīt tālāk “Meirānu ezerā ir ielaisti zandartu mazuļi”


Aizvadīta aktīva vasara Bērzgales bērnu un jauniešu centrā

 

IMG_8768Aizvadīta aktivitātēm bagāta vasara Bērzgales bērnu un jauniešu centrā. Vasaras sezonā tika īstenoti trīs Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītie jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa projekti.
Projekta “Spēlēsim priekam un veselībai” mērķis – veicinot aktīvās atpūtas iespēju un fizisko nodarbību pieejamību Bērzgales pagasta jauniešiem, radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu fiziskai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam. Lasīt tālāk “Aizvadīta aktīva vasara Bērzgales bērnu un jauniešu centrā”